આજે વેબગુર્જરી પર નવી પોસ્ટ મૂકી છે –

કચ્છ, કચ્છી અને હાજીભા

વાંચીને અભિપ્રાય આપશો તો મઝા આવશે.
http://webgurjari.in/2014/01/17/%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%80-%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%80-%E0%AB%AD/

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: